Тенденции в развитието на видео блоговете

В текста са обобщени преобладаващите тенденции и процеси, които протичат във видео блоговете в YouTube в периода 01.10 – 31.12.2015 година

Видео блоговете са важна част от медийната среда, защото представляват уникална форма на уеб телевизия, създадена от потребители. Подобно на текстовите блогове, влоговете се отличават с повишена персонализация на съдържанието и динамична двупосочна комуникация между създателите на видеоклипове и потребителите в мрежата. Всеки видео блог е съставен от отделни видеоклипове, организирани в канали и съхранявани в популярните платформи за видео споделяне, като най-голямата сред тях е именно YouTube.

За да установим в каква степен се променя активността във видео блоговете, наблюдават ли съдържателни промени и какво е нивото на представяне на продукти в тях, в периода 01.10 – 31.12.2015 година изследвах общо 50 основни видео блога, разпределени в пет тематични групи. Те са видео блогове, посветени на красотата и начина на живот, семейни видео блогове и такива с фокус върху пътуванията, както и комедийни и изповедни видео блогове. В изследвания период са потърсени съдържателните разлики в тези пет тематични категории, като е потърсена евентуална обвързаност между промените във видеоклиповете и времевия контекст на тяхното създаване.

Всекидневното или седмичното представяне на хроника от живота на даден автор се оказва недостатъчно за създаването на нужда от дълготраен ангажимент от страна на потребителя. При огромното разнообразие от типове канали в YouTube дълготрайното задържане на вниманието се превръща в предизвикателство за авторите на съдържание, които използват различни подходи за привличане на нови и ангажиране на вече привлечените абонати. Независимо дали ще повишават честотата на обновяване на каналите или ще внесат съдържателни промени във видеоклиповете, изразяващи се в представянето на по-разнообразни теми и включването на музика и визуални ефекти, авторите видимо се стремят към налагане на своето влияние в т.нар. „влогосфера“. Именно тези подходи и механизмите за прилгането им са в основата на настощата разработка, която има за цел да установи степента на съдържателни промени в каналите и евентуалната връзка междутези пормени и контекста на времето, в което те възникват.

Въз основа проведеното изследване на общо 50 основни видео блога в YouTube и събраните данни от интервютата с 10 български видео блогъри, можем да направим няколко основни извода, касаещи съдъранието и активността в каналите в периода 01.10 – 31.12.2015 година.

На първо място можем да заключим, че се наблюдава отчетлива разлика между тематичната категория на видео блоговете, посветени на красотата и начина на живот и влоговете, които попадат в останалите четири тематични групи. При влоговете за красота активността през декември е значително по-голяма спрямо предходните месеци, а в съдържанието присъстват и много повече продукти.

Автор: Виктория Маринова

Текстът е откъс от дипломната работa, защитена отлично в катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК през 2016 г. Повече може да прочетете тук: http://www.medialog-bg.com/wp-content/uploads/2019/05/Victoria-Marinova.-Trends-in-the-development-of-video-blogs-between-01.10-31.12.2015-1.pdf