Редуциране на дървета с хербициди

В двора и на вилата често се променят плановете ни. Понякога да изкореним дървото е единствения изход. Съществуват няколко метода за унищожаване на дърветата. Например един от методите е химическия – съществуват много химически препарати, които могат да се ползват за тази цел.

Хербицидите действат точно на третираната част и това намалява риска за въздействие върху съседната растителност. Можем да приложим няколко начина да унищожим дърво чрез химическия метод.

Въздействие на живата дървесина – когато хербицидите не могат да проникнат в проводящата тъкан под кората на дървото, то на ствола се правят няколко разреза. При направата на отворите се запазва кората. В тези отвори се поставя препарата. За да има максимален ефект този начин той трябва да се прилага до началото или след сокодвижението. Изтичащият сок от разреза пречи за приемането на препарата.

За да се унищожи дърво с всякакъв размер и различни видове често се ползва химическо въздействие върху кората.

Хербицидът се нанася върху участък на дървото на височина 50 см от нивото на земята. Предварително химическото вещество се смесва с масло и с това се покрива кората, до тогава докато се напои. Посоченият начин се отнася към универсалните и се използва в период както от пролет до есен, така и през зимата.

Храсти с високи клони често се налага да се обработват с хербициди – препарата се нанася върху листата. Тук не е необходимо да се третира ствола. Най-добре е да се обработват зелените насаждения ранна пролет и после през септември, за да се избегнат големите горещини. През лятото храсти и дървета се намират в стресово състояние заради недостига на вода и действието на препарата се намалява значително.

Когато възниква необходимостта да се унищожат повече дървета се използва особеността на почвата след обилни валежи. Силно овлажнен, повърхностният почвен слой ускорява проникването на химическите препарати към кореновата система на дърветата. В резултат можем да унищожим конкретните дървета. За тази цел хербицида се нанася на повърхността на почвата като се концентрира в определеното място. Това се практикува и за унищожаване на пънове, останали след механично изрязване на дърветата. В този случай препарата се нанася или на повърхността на пъна минимум 10 см в диаметър, или по външния край на големите остатъци на дърветата.

Използвайки метода на химическото въздействие е необходимо да знаем, че при неговата реализация има някои важни особености. В някои случаи съседни дървета си вплитат корените и третирането на някое от тях ще доведе до унищожаването и на двете. Има опасност препарат от третираното дърво да попадне в околната среда и да унищожи и друга растителност.