Пазар и производство на пелети

Пазарът на пелети за отопление непрекъснато се разраства – търсенето на тези гранули и към днешна дата е огромно. Основни потребители на гранулите за отопление през зимните месеци са европейските страни и Япония.

Търсят се гранули с различно качество: тъмни – с по-голямо съдържание на кора и светли – при които съдържанието на кора не превишава 5 %. В Дания например някои ТЕЦ използват гранули само от кора. В някои държави гранулите се продават по цени не за тон, а в зависимост от тяхната калоричност.

Пелетите могат да се ползват като гориво в различни отоплителни системи като пелетните котли и в камини. На пазара се предлагат готови домашни системи с котли, които могат да бъдат монтирани в жилището и да се осигури лесно и практично отопление през зимния период. В големите супермаркети се предлагат дори гранули за горене в различни по количество опаковки.

Производството на пелетите за горене е типов технологичен процес за получаване на екологично чисто възобновяемо гориво, организиран в съответствие с техническите изисквания.

Като суровина за производство на пелети се използват най-често остатъчна дървесина и отпадъци от дървообработващата промишленост. Понякога те могат да се използват без допълнителна дообработка. Суровината се съхранява в склада, осигурявайки резерв за надеждната и безаварийна работа на производствената линия.

Качеството на получените гранули зависи от редица фактори, но определящ е качеството на суровината (вида на дървесината, без мухъл, кора, замърсявания, определена влажност) и поддържане на технологичните процеси на производството на пелети в зададените параметри.

Системата за регулиране и управление на технологията и производствената линия осигурява стартиране, спиране, коригиране и конфигуриране на оборудването, за да се получат необходимите параметри, обезпечаващи защита на двигателите от прегряване.

Благодарение на оптималния избор на технология, управление и подбор на оборудване с необходимите характеристики, линията осигурява получаването на пелети с високо качество, с естествен дървесен отенък и мирис.

Предприятията за производство на пелети се разполагат в близост до дъскорезници или дървообработващи предприятия в малките пред планински райони.

Дървесните гранули за горене имат висока калоричност при незначителен обем. За това те могат лесно да се съхраняват, транспортират и зареждат в котела. За съхраняването им е необходима малка площ най-често в мазе, гараж или друго складово помещение.

Пепелното съдържание на гранулите е около 0,8% от масата им. След почистване на котела, тя може да се използва за торене.

За производството на пелети е необходимо 3% разход на енергия. За нефта разходите за енергия са 10 %, а за електроенергия – 60 %.

Благодарение на тези качества, гранулите са конкурентно способни и много по-достъпнти в сравнение с другите видове горива. Цената на пелетите не зависи от скачането на цените на изкопаемите видове горива и от въвежданите екологични такси.