Какво представлява въздушният компресор

Компресорите са механични устройства, които се използват за повишаване на налягането в различни сгъваеми течности или газове (обикновено въздух). Те се използват във всички отрасли на промишлеността за снабдяване на помещения или уреди с въздух. За захранване на пневматични инструменти, пръскачки за боядисване, хладилни агенти за смяна на фазите, климатизация и охлаждане, доставка на газ по тръбопроводи и др.

Подобно на помпите, компресорите се делят на центробежни (динамични или кинетични) и принудителни, както и на малък компресор. За разлика от преобладаващия тип динамични помпи обаче, компресорите по-често са от типа на принудителното пълнене. Размерът им може да варира от помпа, която напомпва гуми, до гигантски бутален или турбокомпресор, използван при поддръжката на тръбопроводи.

Компресорите се различават по начина на генериране на сгъстен въздух или газ.

  • Бутало
  • Мембрана
  • Винт
  • Плоча
  • Спирала

Буталните компресори разчитат на възвратно-постъпателното действие на едно или повече бутала, за да компресират газ в цилиндър (или цилиндри) и да го изхвърлят през клапан в резервоари с високо налягане. В много случаи резервоарът и компресорът са монтирани в обща рамка или плъзгач като монтажна единица.

Въпреки че основната функция на буталните помпи е да произвеждат сгъстен въздух като източник на енергия, те се използват и за транспортиране на природен газ по тръбопроводи. Изборът на агрегати от този тип обикновено се основава на необходимото налягане и дебит.

Едностъпален компресор не е достатъчен за постигане на по-високо налягане, затова се използват двустъпални компресори. Сгъстеният въздух, преминаващ през втората степен, се охлажда предварително, докато преминава през първата степен.

Говорейки за температурата, много бутални компресори са проектирани за работа в режим на включване и изключване, а не за непрекъсната работа. Такива цикли позволяват топлината, генерирана по време на работа, да бъде изравнена, в повечето случаи чрез охладителни канали.

Типовете бутала се предлагат в два варианта: с масло и без масло. Безмаслените типове са подходящи за приложения, при които се изисква въздух с най-високо качество без примеси.

Въздушните компресори могат да се захранват с електричество, обикновено 12 или 24 волта постоянен ток. Компресорите работят и със стандартни нива на променливотоково напрежение от 120V, 220V или 440V.

Съществуват и агрегати, които работят с горивни двигатели, като бензинови и дизелови. По правило електрическите агрегати са желателни, когато е важно да се осигури работа без отработени газове или когато използването или наличието на горивно гориво е нежелателно. Шумът също играе роля при избора на гориво, тъй като електрическите въздушни компресори обикновено имат по-ниски нива на шум от двигателите с горивни материали.

Освен това някои видове агрегати могат да се задвижват хидравлично, без да е необходимо да се използват горими горива и емисии на отработени газове.

Заключения

В тази статия са описани всички видове въздушни компресори с техните принципи на работа, предимства и недостатъци. Може също така да се заключи, че изборът на тип компресор, необходимостта от смазване и възможностите за използване на гориво оказват голямо влияние върху крайния избор на машина. За използване на закрито може да се използва безмаслен компресор с ниска мощност.

Съществуват голям брой различни видове компресори, видове горива и приложения. Компресорите се различават по налягане, скорост, капацитет и среда. Всеки компресор има свои собствени конструктивни характеристики, спецификации и приложения.